Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση)

Σε κάθε συνεδρία γίνεται ανάλυση σύστασης σώματος με τον υπερσύγχρονο αναλυτή MC 780 MA της εταιρίας TANITA. Παρέχει άμεση ανάλυση της σύστασης σώματος με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας πολυσυχνοτική τεχνολογία BIA. Από την ανάλυση προσδιορίζονται το λίπος (συνολικά και τμηματικά), η μυϊκή μάζα, τα συνολικά υγρά, η κατακράτηση υγρών, η μεταβολική ηλικία, το σπλαχνικό λίπος, κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα με μια μόνο μέτρηση διάρκειας μόλις 30" μπορείτε να έχετε μια πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος. Με βάση τις τιμές από τα παραπάνω, το ιστορικό σας και τους στόχους σας, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.